See 50YR 38/017 in a roomset

Daha önce görüntülenen renkler