Yatırımcı İlişkileri


Yatırımcı İlişkileri

Şirket Bilgi Formu
"Şirket Bilgi Formu" için lütfen tıklayın
Esas Sözleşme
Esas Sözleşme için lüften tıklayınız
Marshall Boya Esas Sözleşmesi
"Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji" tıklayın
KURUMSAL YÖNETİM
KURUMSAL POLİTİKALAR
Kurumsal Politikalar için tıklayın
ETİK KURALLAR
Etik Kurallar için tıklayın
YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI
Yönetim Kurulu ve Komiteleri çalışma Esasları için tıklayın
Bilgi Toplumu Hizmetleri
"Bilgi Toplumu Hizmetleri" ile ilgili döküman için lütfen tıklayın
Genel Kurul Davet Yazısı
Genel Kurul Davet Yazısı için tıklayın
Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu 2001 » Faaliyet Raporu 2002 » Faaliyet Raporu 2003 » Faaliyet Raporu 2004 » Faaliyet Raporu 2005 » Faaliyet Raporu 2006 »
Faaliyet Raporu 2007 » Faaliyet Raporu 2008 » Faaliyet Raporu 2009 » Faaliyet Raporu 2010 » Faaliyet Raporu 2011 » Faaliyet Raporu 2012 »
Faaliyet Raporu 2013 » Faaliyet Raporu 2014 » Faaliyet Raporu 2015 » Faaliyet Raporu 2016 » Faaliyet Raporu 2017 » Faaliyet Raporu 2018 »
Faaliyet Raporu 2019 » Faaliyet Raporu 2020 » Faaliyet Raporu 2021 » Faaliyet Raporu 2022 » Faaliyet Raporu 2023  
Genel Kurul Toplantı Gündemleri
2001 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2002 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2003 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2004 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi »
2005 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2006 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2007 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2008 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi »
2009 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2010 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi »
2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi »
2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi » 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi »
2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi  
Genel Kurul Toplantı Tutanakları
2001 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2002 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2003 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2004 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı »
2005 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2006 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2007 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2008 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı »
2009 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2010 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı »
2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı »
2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı » 2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı »
2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı    
Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listeleri
2013 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi » 2014 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi » 2015 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi » 2016 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi »
2017 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi » 2018 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi » 2019 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi » 2020 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi »
2021 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi 2022 Genel Kurul hazır bulunanlar listesi    
Finansal Tablolar
2013 Finansal Tablolar » 2014 Finansal Tablolar » 2015 Finansal Tablolar » 2016 Finansal Tablolar » 2017 Finansal Tablolar  » 2018 Finansal Tablolar  »
2019 Finansal Tablolar  » 2020 Finansal Tablolar » 2021 Finansal Tablolar » 2022 Finansal Tablolar » 2023 Finansal Tablolar »  
Tahsisli Sermaye Artırımı 
Tahsisli Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu 20.10.2022
Tahsisli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı 20.10.2022
Tahsisli Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu 17.01.2023
Tahsisli Sermaye Artırımı İhraç Belgesi 07.02.2023
2023 Kredi Derecelendirme Notu
2023 Kredi Derecelendirme Notu
Kredi Derecelendirmesi 
2022 Kredi Derecelendirme Notu 
Sürdürülebilirlik Raporu 
Marshall Boya 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu »

Marshall Boya 2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu »

Marshall Boya 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu »
Sürdürebilirlik Uyum Raporu
Marshall Boya 2022 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu »
Marshall Boya 2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu »
Marshall Boya 2023 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu »
Özel Durum Açıklamaları
"Özel Durum Açıklamaları" için lütfen tıklayın
Ticaret Sicil Bilgileri
"Ticaret Sicil Bilgileri' ni "bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayın
Vekaleten Oy Kullanma Formu
Vekaleten Oy Kullanma Formu’nu bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayın
GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ
Genel Kurul İç Yönergesi için lütfen tıklayın
Yönetim Kurulu Kararları
2016 yılı Esas Sözleşme değişikliği Kararı için lütfen tıklayın
2018 yılı Esas Sözleşme değişikliği Kararı için lütfen tıklayın
Kurumsal Yönetim Uyum Raporları
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2020 tıklayın
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2021 tıklayın
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2022 tıklayın
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2023 tıklayın
Kurumsal Yönetim Bilgi Formları
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2020 tıklayın
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2021 tıklayın
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022 tıklayın
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 tıklayın

 

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim için tıklayın

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayın

Veriler alınıyor, lütfen bekleyin...