See 80YR 72/159 in a roomset

Daha önce görüntülenen renkler